elektrostatická filtrácia - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Prejsť na obsah

elektrostatická filtrácia

ELEKTROSTATICKÁ FILTRÁCIA

Ako jediní na Slovensku používame tento druh filtrácie.

Typ filtra - AX ESP 3000
Výkonnosť - Celková koncentrácia C <500g/h, resp. < 50 mg/m^3 norm. stav

Filtrácia zachytáva pevné častice, vznikajúce v procese údenia v multifunkčných zariadeniach - udiarňach.
Ak zariadenie - udiareň, prejde do cyklu údenia, filtrácia dostane pokyn k presmerovaniu toku spalín smerom do filtra.
Filter ionizuje pevné častice obsiahnuté v spalinách a zachytáva ich na vonkajší plášť - elektrostatické zachytávanie častíc.
Filter sa v pravidelných časových intervaloch čistí - vlastným ohrevom v krátkom časovom okamihu.
Návrat na obsah