ADRESA - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Prejsť na obsah

ADRESA

SPOJOVATEĽ
SEKRETARIÁT
TECHNICKÉ ODDELENIE
Ing. Jozef Mišianik
VEDÚCA OBCHODNÉHO ODDELENIA
FAKTÚRY, DOBROPISY
DOPRAVA
ÚČTÁREŇ
PERSONÁLNE ODDELENIE
REKLAMÁCIE

Vedenie spoločnosti


Ing. Ľubomír Kozubík
generálny riaditeľ
Mgr. Barnabáš Toma
výrobný riaditeľ
Ing. Jana Mereš Fiľarská, PhD.
ekonomická riaditeľka
Ing. Slavomíra Kičinová
obchodná riaditeľka
Ing. Jozef Mišianik
technický riaditeľ
Ing. Miroslava Mihňáková
manažérka oddelenia kvality a hygieny
Fakturačné údaje

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
Hlavná 5
059 21 Svit

IČO: 36 171 093     
DIČ: 2020036634    
IČ DPH: SK2020036634
Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vl. č.: 11019/P
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6618876001/1111
IBAN: SK7611110000006618876001
SWIFT: UNCRSKBX
Návrat na obsah