ADRESA - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Prejsť na obsah

ADRESA

Podniková predajňa Svit, 0911 723 389

Podniková predajňa Podolínec, 0911 667 423

Podniková predajňa Brezno, 0911 106 952

Podniková predajňa Heľpa, 0903 025 895

Podniková predajňa Trenčín, 0910 626 569
Podniková predajňa Banská Bystrica, 0903 025 104

Podniková predajňa Lučenec, 0911 033 970

Podniková predajňa Rožňava, 0902 069 598

Podniková predajňa Očová, 0910 163 099

Podniková predajňa Rimavská Sobota, 0911 736 341

Centrála


SPOJOVATEĽ
VRÁTNICA
SEKRETARIÁT
TECHNICKÉ ODDELENIE
Ing. Jozef Mišianik
VEDÚCA OBCHODNÉHO ODDELENIA
FAKTÚRY, DOBROPISY
DOPRAVA
Ladislav Gášpár
ÚČTÁREŇ
PERSONÁLNE ODDELENIE
REKLAMÁCIE

Vedenie spoločnosti


Ing. Ľubomír Kozubík
generálny riaditeľ
Mgr. Barnabáš Toma
výrobný riaditeľ
Ing. Jana Mereš Fiľarská, PhD.
ekonomická riaditeľka
Ing. Slavomíra Kičinová
obchodná riaditeľka
Ing. Jozef Mišianik
technický riaditeľ
Fakturačné údaje

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
Hlavná 5
059 21 Svit

IČO: 36 171 093     
DIČ: 2020036634    
IČ DPH: SK2020036634
Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vl. č.: 11019/P
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6618876001/1111
IBAN: SK7611110000006618876001
SWIFT: UNCRSKBX
Návrat na obsah