O NÁS - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Prejsť na obsah

O NÁS

Čo sme a čím chceme byť

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. bol založený v roku 1936. Počas svojej 85-ročnej histórie sa spoločnosť úspešne rozvíjala a v súčasnosti poskytuje pracovnú príležitosť 180-tim zamestnancom. Neustále sa rozvíjame hlavne v záujme svojich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Pri výrobe kladieme dôraz na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, v rámci integrovaného systému manažérstva kvality a bezpečnosti potravín v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy FSSC 22 000 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION - spojenie noriem STN EN ISO 22 000:2005 a PAS 220:2008)


Naša zákaznícka filozofia

Spoločnosť Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., tak ako aj iné, žije zo záujmu zákazníkov o svoje výrobky. Preto sa snažíme o to, aby sme potreby našich zákazníkov uspokojovali lepšie ako naša konkurencia. Orientáciou na cieľové skupiny a hľadaním ich potrieb si zákazníkov chceme nielen udržať, ale taktiež získať nových, ktorí nám umožnia ďalej sa rozvíjať. Uvítame všetkých zákazníkov, ktorí chcú podporiť náš rozvoj a podieľať sa na dobrom mene spoločnosti.
V budúcnosti sa chceme sústrediť prednostne na výrobu tradičných mäsových výrobkov, pričom zvyšovaním ich kvality a skracovaním času dodávky sa budeme neustále viac približovať požiadavkám zákazníkov.

Zásady zákazníckej filozofie:
- kvalita našich výrobkov bude zodpovedať nielen všeobecným normám, ale budeme sa usilovať aj o to, aby bola vyššia ako u konkurencie - našim zákazníkom ponúkneme s kvalitou aj poradenstvo, aby za svoje peniaze dostali očakávanú protihodnotu -  budeme vytvárať priaznivý pomer ceny k výkonom, čo je možné pri vysokej kvalite zabezpečiť neustálym monitorovaním nákladov a hľadaním optimálneho riešenia.
Návrat na obsah